Cáp vải cẩu hàng

dây cáp vải cẩu hàng

Cáp vải cẩu hàng

Cáp vải cẩu hàng

 • Kích thước: 2m, 3m, 4m…
 • Tải trọng: 2 tấn, 3 tấn, 4 tấn…

Ưu điểm:

 • Cường độ cao
 • Trọng lượng nhẹ
 •  Tính đàn hồi
 •  Dây cáp vải dài từ 2m đến 20m
 •  100% POLYESTER or ARAMID

CORDSTRAPVN.COM

Compare

Mô tả

Cáp vải cẩu hàng

 • Kích thước: 2m, 3m, 4m…
 • Tải trọng: 2 tấn, 3 tấn, 4 tấn…

Ưu điểm:

 • Cường độ cao
 • Trọng lượng nhẹ
 •  Tính đàn hồi
 •  Dây cáp vải dài từ 2m đến 20m
 •  100% POLYESTER or ARAMID

CORDSTRAPVN.COM

error: Content is protected !!